:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ

ชื่อ: กำหนดจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี2564

13 ม.ค. 2564

รายละเอียด: กำหนดจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี2564 หากท่านได้รับแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) แล้ว รีบตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ หากมีข้อสงสัยอย่างไร ติดต่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บในเขตพื้นที่นั้นๆได้เลยค่ะ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร