:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ขอเชิญประชุมสภา อบต.บ้านยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

8 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.บ้านยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ้านยาง 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร