:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ 2565

10 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

1.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา  จำนวน 1 อัตรา

2.พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า      จำนวน 1 อัตรา

3.พักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    จำนวน 1 อัตรา

4.พนักงานจ้างทั่วไป (เพศชาย) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                           จำนวน 1 อัตรา 

วัน/เวลา/และสถานที่รับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 มิถุนายน 2565 ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต. อบต.บ้านยาง

โทร 077 391212 ในวันและเวลาราชการ

 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร