:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ เรื่อง...ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

13 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร