:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ

ชื่อ: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกขอร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และสร้างให้เกิดจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎจราจร โดยให้ความสำคัญกับการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน อันจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นที่มาของการส

1 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร