:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ

ชื่อ: เชิญสมาชิกสภา อบต.บ้านยาง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

20 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร