:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ

ชื่อ: เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านยาง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

20 ก.ค. 2565

รายละเอียด:

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


news_85_2022_9_24_88542.pdf