:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านยาง จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า มีต้นยางชันต้นใหญ่ ขนาดเท่าเรือนอยู่ต้นหนึ่งและต้นเล็ก ๆ อยู่จำนวนมาก ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ทุกหมู่บ้านทั่วทั้งตำบล เมื่อครั้งสมัยก่อนไม่มีน้ำมันปิโตรเลียม และไฟฟ้าใช้ดังนั้นแสงสว่างที่ได้จึงต้องอาศัยน้ำมันยางชัน โดยใช้กระบอกไม้ไผ่และกาบมะพร้าวหรือเปลือกเสม็ดคลุกน้ำมันชันห่อด้วยใบเตย หรือกาบหมากใช้จุดเพื่อใช้เพื่อเป็นแสงสว่าง (หรือเรียกว่าไต้) และประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง คือ ใช้อุดรอยรั่วหรือภาชนะตักน้ำ ส่วนต้นยางชันยังคงเหลืออยู่แทบทุกหมู่บ้านในปัจจุบัน
         
ตำบลบ้านยาง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีนายสุภชัย พืชผล เป็นกำนัน ตามรายชื่อหมู่บ้านดังนี้
         
หมู่ที่ 1 บ้านยาง
         
หมู่ที่ 2 บ้านปากหาร
         
หมู่ที่ 3 บ้านย่านยาว
         
หมู่ที่ 4 บ้านต้นเหรียง
         
หมู่ที่ 5 บ้านนางแก้ว
         
หมู่ที่ 6 บ้านปากคู
         
หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระดาน
         
หมู่ที่ 8 บ้านเชี่ยวหมวง
         
หมู่ที่ 9 บ้านเขาวง
         
หมู่ที่ 10 บ้านหน้าเขา
         
หมู่ที่ 11 บ้านเชี่ยวไทร