:
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ยินดีให้บริการ

ชื่อ: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยสุดสวาด หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อซอยบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 26 ต.ค. 2563

รายละเอียด: